زمین صنعتی 1000متر

۲۵۰,۰۰۰ تومان
2 سال قبل / تهران

زمین صنعتی در خیر آباد ورامین 19 در 50 متر در شهرک صنعتی سند شش دنگ

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر